Meteorologické systémy

 • zber a prenos meteorologických údajov – jednoduchý vzdialený dohľad nad nebezpečnými javmi na vozovke a jej blízkom okolí, finančne nenáročné a odolné riešenie
 • krátkodobá lokálna predpoveď stavu povrchu vozovky – predpoveď stavu povrchu vozovky, teploty povrchu vozovky, bodu mrazu a množstva snehu na vozovke ... predpoveď pre nasledujúcich 24 hodín s hodinovým krokom pre každý 1km úsek cesty
 • optimalizácia zásahov zimnej údržby – kedy a kam poslať vozidlá zimnej údržby komunikácií ... najkomplexnejší a najpresnejší systém na trhu pre podporu rozhodovania v zimnej údržbe komunikácií, pomôže správne rozhodovať aj menej skúseným dispečerom
 • zníženie a kontrola nákladov na zimnú údržbu – adekvátnosť zimnej údržby vo vzťahu k meteorologickým podmienkam, vzájomné porovnávanie nákladovosti stredísk zimnej údržby pôsobiacich v podobných podmienkach, jednoduché odhaľovanie chýb vo faktúrach za výkony zimnej údržby, odhalenie dlhodobého predražovania takýchto výkonov

Cestná svetelná signalizácia

 • optimalizácia cestnej premávky v meste - adaptívne a dynamické riadenie dopravy
 • úspora nákladov na riadenie dopravy – centrálne ovládanie skupiny križovatiek, kompatibilita s HW a SW systémami rôznych výrobcov, adaptívny SW s podporou nastavovania HW - parametrov radičov
 • úspora investícií - zvýšenie priepustnosti pozemných komunikácií – netreba rozsiahle investície do rozširovania ciest, „úzke“ miesta na križovatkách odstránime inteligentným riadením dopravy
 • preferencia MHD, integrovaného záchranného systému, vládnych vozidiel –strategické riadenie križovatiek s možnosťou preferovať vybraných účastníkov dopravy

Parkovacie systémy

 • závorové parkovacie systémy – pre kontrolu pohybu vozidiel vo vyhradených priestoroch, reguláciu ich počtu, prehľad o platbách, automatické rozpoznávanie vozidiel s voľným vstupom napr. podľa ŠPZ
 • automatické  pokladne – sú určené nielen pre parkovacie systémy, ale nájdu výhodné uplatnenie aj pre hotovostný a bezhotovostný platobný styk pri výdaji vstupeniek, cestovných lístkov a pod... voliteľné sú rôzne povrchy a vzhľady lístkov

Sčítače dopravy a váženie počas jazdy

 • váženie vozidiel počas jazdy a rozpoznávanie registračných značiek vozidiel – poskytujeme údaje o hmotnosti vozidla, zaťažení nápravy, zaťažení jednotlivých kolies vozidla
 • zistenie počtu, rýchlostí a kategórií okoloidúcich vozidiel - to všetko aj pri ich rýchlosti jazdy od 3 km/h – 250 km/h
 • detekcia preťažených vozidiel - identifikácia zle naloženého vozidla za jazdy a možnosť automaticky zaznamenávať fotografie takýchto prípadov
 • výber mýta – ponúkame riešenia pre elektronický mýtny systém

Navigačné parkovacie systémy

 • navigačné parkovacie systémy – sú určené ako pomoc vodičom pre rýchle vyhľadanie voľného parkovacieho miesta v interiéri i exteriéri ...
 • navigačné parkovacie systémy - prispievajú ku zníženiu nákladov na výmenu vzduchu (menej výfukových plynov), šetria náklady na osvetlenie (nízkoenergetické svietidlá), umožňujú usmerňovať parkovanie v segmentoch parkovacej plochy, podľa počtu vozidiel